Дата: 17.12.2019

Прочетено: 781

  • 74% от българите смятат, че в електронните медии преобладават негативните новини.
  • 63% искат да научават за българските предприемачи!
  • Половината анкетирани не са информирани относно износа на страната и посочват маслодайната роза и млечните продукти за едни от най-търгуваните продукти, забравяйки изцяло за електротехническата индустрия и машиностроенето, които формират по-голямата част от българския износ.

Това са част от данните от национално представително проучване, проведено от изследователски център „Тренд“ и представено в рамките на форума “Да извадим успеха от анонимност!”, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК). Форумът бе част от кампанията „Да успеем в България!“, чиято цел е постигането на по-широка публичност на успехите на българските предприятия и предприемачи.

В дискусията взеха участие председателите на ГБИТК, АИКБ, БСК, СЕМ и Българското дружество за връзки с обществеността, зам.-председателят на парламентарната Комисия по култура и медии Тома Биков, отговорни представители на Съюза на българските национални електронни медии, Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Българския дарителски форум (БДФ), Института за пазарна икономика, социолози, икономически анализатори, фирми, неправителствени организации и медии. Модератор на форума бе Лидия Шулева, председател на Специализираната комисия по икономическо развитие към ГБИТК.

Над 80% от българския бизнес се ангажира да помага на обществото, а в същото време, 75-80% от обществото има негативно отношение към бизнеса“, сподели Ираван Хира – зам.-председател на ББФЛ, а Красимира Величкова – директор на БДФ, представи данни от социологическо проучване, според които над 30% от българите смятат, че бизнесът инвестира в обществени каузи, защото не знае какво да си прави парите. Според нея, „идеята не е да се насилват медиите да правят нещо, което не е в обществен интерес, а законодателството да внесе яснота, за да може общественият интерес да бъде обслужен“.

Според председателя на БСК Радосвет Радев, некачествените регламенти са довели през годините до високи нива на автоцензура – не само у медиите, но и у самите участници в телевизионни и радиопредавания. „Ние сме произвели у работещите в медията уплаха да казват очевидното. В подтекста на днешния форум е "Да върнем свободата на журналистите!", каза Радосвет Радев.

Проблемът със съществуващата автоцензура беше отбелязан и от други участници в дискусията, сред които и председателят на СЕМ Розита Еленова. Тя увери, че няма санкционирана медия за коректно споменаване на бранд, с информационна цел. „Обединили сме се в общата мисия, когато има положителна новина, медията да не се притеснява да я показва“, подчерта г-жа Еленова.

Важно е да говорим за успеха на компаниите, не само заради приноса им към икономиката, но и заради това, че служат като положителен пример за бъдещи инвеститори в България“, обясни д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК.

Според Милена Драгийска-Денчева, главен изпълнителен директор на „Лидл България“, „темата е "Обединение срещу Терминал 2", защото младите хора няма да се върнат от чужбина, ако не знаят, че могат да работят тук в отлични условия, да получават добри възнаграждения, да се реализират по най-добрия за тях начин“.

Тома Биков увери, че ще се пристъпи към промени в медийния закон, които да подобрят регулаторната среда и да освободят медиите от притесненията в субективно тълкуване на неясни нормативни текстове.

Трябва да спрем да се оправдаваме с различни тълкувания и дефиниции, а да работим за постигане на партньорство между всички заинтересовани страни, за да направим успеха видим, тъй като нашите деца имат необходимост от истинските модели за подражаване“, обобщи Лидия Шулева и се ангажира, че инициативата „Да успеем в България!“ ще продължи, за да се печелят съмишленици и да се търсят ефективни решения.