Дата: 16.12.2019

Прочетено: 101

Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО). Завършва медицинското си образование през 2003 г. в МУ-София. Бил е редактор на здравното радио-предаване „Инвестиция за здраве” по Дарик радио и водещ на телевизионното реалити шоу по бТВ - „Реално”. През 2011, 2015 и 2016 г. представлява българските пациенти в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. През 2013 г. д-р Хасърджиев е избран за член на Управителния съвет на Европейски пациентски форум (EPF), пан-европейска организация, чиято главна цел е включване на пациентите в разработването на иновативни здравни политики.

Д-р Хасърджиев, защо БСК и Националната пациентска организация си партнират в проект?

В Националната пациентска организация вярваме, че всеки човек има право на достойно заплащане на труда, но, разбира се, и на достъп до пазара на труда, без значение от неговите физически ограничения. Няма какво да се лъжем – една значителна част от българското население в работоспособна възраст е по-възрастно, а в същото време носи в себе си много компетенции и знания, които са натрупани чрез опит. Така че една голяма част от българите, които са с хронични заболявания, не трябва да бъдат отписвани от пазара на труда, а напротив – трябва да се положат много усилия те да останат на пазара на труда и така да се адаптира тяхната работна среда, че те да продължат да вършат качествено своите задължения. В този ред на мисли, изключително ценен е проектът на Българската стопанска камара и Националната пациентска организация за това да се осигурят възможности за достъп на пациенти с ТЕЛК-ови решения до пазара на труда.

Какво включва общата инициатива?

Избрахме пет региона, в които да реализираме тази обща инициатива - Враца, Хасково, Шумен, Пловдив и Бургас, където социални работници с опит в консултирането на лица с увреждания ще предоставят няколко вида подкрепа – емоционална подкрепа за справяне с тревожността около диагнозата и свързаните с това проблеми, както и мотивиране за връщането на пазара на труда. Когато човек се сблъска с хронично заболяване или с увреждане, той чисто психологически занижава своята самооценка и, в същото време, става по един или друг начин зависим от социалната система. Ние искаме да дадем увереността на хората с увреждания, че те могат да продължат да работят, да изпълняват своите задължения и да се издържат от това, без да са в тежест нито на семействата си, нито на своите работодатели. В този ред на мисли, ние ще подкрепяме не само лица с увреждания, но и техните близки и роднини, които също имат нужда да се адаптират на пазара на труда. Нашата подкрепа ще получат майки, които полагат грижи за млади хора с увреждания, както и майки на деца с увреждания. Ние ще се опитаме с нашите социални работници да подобрим достъпа им до пазара на труда, като им помогнем да осигурят, ако щете, заместваща грижа през деня или някаква друга възможност, която да освободи време на родителите да работят.

Ще бъде разкрита структура на НПО в петте града ли? Как ще се работи с хората?

Ние няма да имаме реален офис, в който ще предоставяме тези услуги в тези пет града, а ще бъдем на терен, в дома на човека. Там, заедно с него, ще репетираме интервюта за работа, ще го учим как да си напиши CV, как да си направи мотивационно писмо, и не на последно място, благодарение на нашия стратегически партньор в този проект – Българската стопанска камара, хората ще имат възможност да преминат през различни обучения, които развиват уменията им като работници. Сред тях са работата в екип, справянето със стреса, намаляването на напрежението, доброто трудово представяне и прочие. Този проект има за цел не толкова да прави хората зависими от нашата подкрепа, колкото да ги овласти те самите да свършат нещо за себе си. Нашите социални работници ще придружават нашите клиенти до бюрата по труда, до Агенцията за социално подпомагане, по време на интервютата им за работа, ще им дават обратна връзка и всичко това с една много ясна цел – да върнем хората с увреждания като потенциал на трудовия пазар, а не да гледаме на тях като икономическа и социална тежест.

Каква е ролята на БСК в проекта?

Голяма. Българската стопанска камара ще изгради информационен портал, в който ще се опитаме заедно да обучаваме работници и работодатели да се разпознаят по-добре едни други. Тоест, за нас ще е много важно, както работодателите да виждат потенциал в хората с увреждания, но и да имат конкретни умения да работят с тях, така и ще подкрепим и самите хора с увреждания да разберат, че реалната трудова среда означава да има конкретно качество, да има конкретни изисквания и, не на последно място, че има правила, по които се работи. Разбирането на работодателя към увреждането не е достатъчно, за да се справиш добре на работното си място. Необходимо е да имаш и знания, и компетенции, и е добре самите хора с увреждания да разбират това, когато кандидатстват за работа.