Дата: 31.08.2020

Прочетено: 132

В дните, в които светът беше изправен пред предизвикателството да се пребори с епидемията COVID-19, Българската стопанска камара и компаниите, членуващи в нея, доказаха необходимостта от прилагането на добрите практики на корпоративната социална отговорност.

В тази връзка, още в първите дни на извънредното положение, въведено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание, БСК стартира на своя сайт специална рубрика за представяне на добрите практики за устойчиво развитие на бизнеса по време на криза и излезе с отворено писмо относно оповестяване в електронните медии на имената на дарителите – компании и физически лица. В рубриката „Отговорен бизнес по време на криза“ са публикувани над 90 информации за корпоративни дарения и други социално-отговорни инициативи на български компании и бизнес организации.

На 13 март, по инициатива на братята Красен и Жечко Кюркчиеви (собственици на "Фикосота Холдинг") и Община Шумен, Стопанска камара – Шумен откри дарителска сметка за набиране на финансови средства за ограничаване разпространението на корона вируса на територията на общината. Инициативата беше подета от още четири регионални стопански камараи – в Добрич, Варна, Кърджали и Русе, които под общото мото „Помогни сега!“ успяха да съберат почти един милион лева. С тях бяха закупени санитарно-хигиенни средства (маски, шлемове, кащеризони, очила, ръкавици, дезинфектанти и др.) за местните здравни заведения, районните управления на МВР и др. административни структури, работещи на т.нар. първа линия.

Кампаниите продължават, а дарителските сметки са следните:

  • Стопанска камара - Шумен: IBAN BG24UNCR70001523957520, BIC UNCRBGSF
  • Стопанска камара - Добрич: IBAN BG56BPBI79381061779801, BIC BPBIBGSF
  • Русенска стопанска камара: IBAN BG20FINV91501016068461, BIC FINVBGSF
  • Стопанска камара - Варна: IBAN BG61STSA93000023572805, BIC STSA BGSF, УМБАЛ Св.Марина ЕАД – Варна
  • Стопанска камара - Кърджали: IBAN BG25IABG74971000243303, BIC IABGBGSF, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД - Кърджали