Казвам се Иван Ганчев и съм директор „Обучения“ в ЗАД Армеец и ЦКБ Живот, собственик на HR Value ltd., както и на YouTube канала HR Value. С малко над 2500 събития за 12 години в областта на обучението и развитието на хора в организационен контекст се определям като бизнес треньор и разказвач на истории.

В динамиката на пазара на труда, особено след Ковид, правилен момент за смяна на работното място е всеки един момент, в който можем да свържем нови възможности с желанието ни за развитие и актуализация на умения и компетенции. Житейският цикъл на една кариера все по-често се определя по проста дроб, в която числителят представлява нагласата на служителя, докато в знаменателя е средата на упражняване на труд, известна като организационна култура. Все повече работодатели обръщат поглед върху въздействието на служителя или кандидата за работа върху средата и екипа в процеса на подбор. Ето защо критериите за „добро интервю“ са колкото количествени – опит, сертификати и образование, толкова и качествени – умения за получаване и даване на обратна връзка, дизайн на високоефективни навици, поведение и умения за разрешаване на проблеми (или поне раздробяването им на възможно изпълними и в контрол на служителя стъпки и дейности).

Преди всичко мениджърът по подбор търси отговор на три основни въпроса в първоначалния етап на процеса:

Какво е да се работи с Вас всеки ден?

Можете ли да се учите / променяте според средата и нуждите?

Притежавате ли смелост да поемате инициатива?

В разговора отвъд здрависването и позиционирането в пространството на първа среща и „сверяване“ на съдържанието в автобиографията на кандидата с примери и поуки от предходен работен опит, това са сред определящите фактори дали сте „правилен“ кандидат не само за техническите изисквания за позицията, но и като част от екипа и неговата вътрешноорганизационна динамика. Добрите умения за комуникация, за които следи между редовете на срещата представителят на работодателя, включват умението за представяне, познанието за компанията и сектора, предишен опит – както постижения, така и неуспехи, промени, нововъведения, проекти и интереси, развиващи търсените от работодателя умения и нагласи. Подготовката за първо интервю винаги следва да включва познания, възможност за критичен самоанализ, примери и интереси.

Уменията за формиране на реч все по-често се вземат предвид и гладката и свързана реч, изборът на лингвистика и термини от съответната индустрия за миг скъсяват пътя до желания резултат – преминаването на следващ етап от подбора.

Хубаво е автобиографията да бъде професионално подготвена, но на срещата поведението на кандидата е по-важно, за да се създаде среда на доверие. Аз лично съветвам мои клиенти да бъдат подготвени с интересни събития и новости както исторически за компанията, така и за сектора. Това може да послужи както в процеса на разговора при любим на специалистите подбор на персонала въпрос – „Какво знаете за нашата компания?“, така и да бъде тема в предварително подготвените въпроси от кандидата към представителя на работодателя.

Външният вид е популярна тема, а условията на работа от разстояние размиха някои ортодоксални правила на нашия пазар, но един кандидат няма да сбърка, ако бъде спретнат, с добра хигиена и чисти обувки. Ако средата предполага работа с краен клиент или официален дрес код, то следва да се съобразите с това. При дамите важат същите правила, като е добре да бъдете пестеливи откъм бижута и грим.

Инициативност освен чрез споделяне на предходен опит, самостоятелни проекти и постижения, може да бъде демонстрирана в отворено предложение за изпращане на допълнителна информация, материали, публикации или специално подготвена презентация по тема, свързана с позицията, за която се кандидатства. Също така, ако средата на интервюто позволява, можете да използвате инструменти за визуално представяне на процеси – например, ако има флипчарт и няколко маркера, дори лист А4 и молив. Това прави силно впечатление и, ако бъде направено в правилен момент, показва инициативност и умения за представяне пред група хора. Проекцията в добра комуникация на ниво екип е коз, накланящ везните във Ваша полза сред останалите кандидати.

Като част от подготовката за едно интервю, освен адреса на същото, името и номера на представителя на работодателя, винаги съветвам правилото „По 3“ – много от специалистите по подбор и преките ръководители, често част още от първия етап на подбора, харесват „провокативни въпроси“ като „Кои са най-силните Ви черти?“, „Защо трябва да се спрем на Вас като кандидат?“ или „Кои са Вашите слабости?“. Правилото гласи, че следва да споделите до 3 конкретни неща при подобен въпрос. Като подготовка набавете си малки листчета и посочете три свои силни черти, три неща, по които не просто трябва, но активно работите, и три неща, които бихте искали да вземете от работата в съответната компания. Разделете ги цветово и помислете за три примера към всяко едно листче и репетирайте за всяко едно поне по два пъти. Тази „игра“ ще Ви помогне да сте подготвени и да реагирате навременно при подобен въпрос или търсене в процеса на Вашето интервю. Задължително го разиграйте с друг човек, така че да тренирате и поведението си при отговор.

Ако интервюто Ви е online, направете необходимото технически да обезпечите процеса – прилична камера, слушалки за добър звук и приятен, спретнат и светъл фон зад Вас. Когато не можете да се ръкувате с човека пред Вас, имате по-малко възможности да създадете приятна атмосфера и среда на доверие – шум, тъмно видео като от мазе и купища чинии или дрехи носят субективно, но не добро усещане в другата страна.

За ударен финал на едно първо интервю има 2 основни елемента – темата за възнаграждението и Вашите въпроси. Темата за възнаграждението при 2/3 от подбора се случва на първа среща. Имайте подготовка за конкретна сума или желан диапазон, както бруто, нето и годишно. Нека сумата да е адекватна на сектора и позицията, като препоръчително е да се информирате предварително какви са възнагражденията в сектора, за които се кандидатства. Отговорът на въпроса „Какво възнаграждение очаквате?“ никога не бива да бъде плясване на една цифра – 1500 лв. По-добро впечатление би направил отговор от типа „в сходна компания за тази позиция възнагражденията варират от x до y?”

Вторият елемент, за да бъдете разпознаваем кандидат на първо интервю, са Вашите предварително зададени въпроси. Подгответе си предварителни въпроси за позицията, компанията и процеса на подбор, от които сте част. Ако в рамките на разговора сте получили отговор на някой от Вашите предварително зададени въпроси, отбележете го и продължете с останалите важни за Вас неща. Задължително попитайте за:

Позицията – „Овакантена или нова за организацията е тази позиция?“

Какви са критериите за успех (ако е нова) или „Какво правеше предходният колега успешен на тази позиция?“

„Какво още се очаква от кандидата отвъд описанието в обявата?“

„На какъв етап е подборът в момента?“ – сред първите кандидати ли сте, или подборът е в напреднала фаза?

„Кога и как ще получите обратна връзка?“ или „Какво следва оттук нататък?“

„Разкажете ми за екипа!“ / „Каква е средата на работа?“

„Какви са условията за учене и развитие – въвеждащо обучение, допълнителни квалификации, възможност за посещение на външни курсове, менторство?“.

Идеален кандидат е термин от научната литература, за което трудовата среда у нас всеки ден дава доказателства. Ето защо вярвам, че има два типа кандидати – подготвени и неподготвени. Ако изберете да бъдете подготвени, ще инвестирате време и усилия без гаранция за незабавен успех, но със сигурност ще бъдете разпознаваем кандидат, което е първата крачка към успешния лов на нова работа. Създайте условия да бъдете забелязан/а и бъдете про-активната страна – активните хора са припознати като актива на успешната организация.

Дата: 14.09.2021

Автор: Иван Ганчев - директор „Обучения“ в ЗАД “Армеец” и ЦКБ “Живот”, собственик на HR Value ltd., както и на YouTube канала HR Value

Прочетено: 296