Общо: 280

ИКЕМ стана част от MOVE CONSORTIUM

MOVE Consortium цели създаване на стратегически и устойчиви партньорски взаимоотношения между  клъстерите в европейските страни и трети страни.

+