Дата: 31.01.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2424

Да се премахне разходопокривният метод на ценообразуване в енергетиката предложи Божидар Данев на среща с министъра на икономиката

Докато на свободния пазар не се продава 50 на сто от ел.енергията, да има три пазара - регулиран, свободен за вътрешен пазар и свободен за външен пазар. Това предложи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на проведената в МИЕТ на 31 януари 2012 г. работна среща с участието на икономическия министър Трайчо Трайков и представители на КНСБ, БСК и КРИБ.

Предложението на БСК е след достигане на над 50% продажби на свободния пазар, пазарите извън регулирания (за вътрешен и за външен пазар) да се обединят.

За да се даде възможност енергийните предприятия да формират необходимите приходи, Божидар Данев предложи при изменение на цените на свободния вътрешен пазар пропорционално да се изменят и цените на регулирания пазар.

Постепенно цените на ел.енергията, произвеждана от топлоцентралите, трябва да конвергират към една стойност, предложи още Божидар Данев. Освен това, според него, необходимо е да се премахне разходопокривният метод за ценообразуване, което ще стимулира топлоцентралите да инвестират в подобряване на ефективността.

Участниците в срещата се договориха да бъде създаден консултативен съвет за свободния енергиен пазар, в който да бъдат представени, както фирмите - големи консуматори на електроенергия от българската индустрия и централите, които предоставят електроенергия за потребление на вътрешния пазар, така и синдикатите, парламентаристите и представителите на изпълнителната власт. Съветът ще започне работа още следващата седмица.