Дата: 13.06.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2196

Нова компромисна формула за разпределението на осигурителната тежест, която изпълнява обещаното на работодателите намаление, но не натоварва работещите. Това предлага икономическият доклад за 2007 г., изготвен от екип на експерти от министерства, учени и университетски преподаватели по искане на президента Георги Първанов.

Работодателите да плащат 50 на сто, работниците да си запазят сегашния 35-процентен дял, а държавата да се включи с още 15 на сто, гласи идеята. Разбивката е различна от предлаганото през миналата година от СДС, но отхвърлено от парламента съотношение 35:30:35 за дяловете на работодателите, работниците и държавата.

Сега бизнесът поема 65% от социалните осигуровки, а работниците допълват за своя сметка останалото.

Мотивът за предложението към Първанов е, че държавата е „задължена" да участва, защото е „финансово обременена от национализираните и невърнати активи на осигурителната система и продължава да печели от тях". В доклада се споделя лансираната преди време идея на Първанов за преизчисляване на пенсиите, отпуснати преди 2000 г.

Те са значително по-ниски, отколкото новоотпуснатите, заради различната база, върху която са изчислени. През февруари с подобно предложение излезе и ДСБ, но управляващото мнозинство го отхвърли с аргумента за недостиг на средства. Сега президентският доклад предлага пенсионерите със „стари" пенсии да получават периодично целева подкрепа, размерът на която да се определя от икономическия растеж в страната.

В документа не се споделя идеята на държавния глава за въвеждане на т.нар. чиста точкова система, при която пенсионирането зависи само от натрупания стаж, но не и от възрастта. Припомня се практиката на европейските държави, където тенденцията е възрастта за пенсиониране на мъжете и жените да е еднаква и да е около 65 г. Други постановки от доклада за Първанов са заимствани от Пакта за икономическото и социално развитие на страната, който работодателите, синдикатите и правителството подписаха през септември 2006 г. Тогава тристранката се разбра всяка година доходите да се договарят според прогнозната инфлация, ръста на производителността на труда, конкурентоспособността на икономиката и промените в данъчната и осигурителната тежест.

Автор: Елена Геловска - в. "Дневник"