Дата: 16.02.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2169

Представители на пет браншови организации депозираха искане до Народното събрание и министъра на околната среда относно удължаването на срока на действие на ЗИД на Закона за управление на отпадъците. Браншовите организации настояват този срок да е валиден до приемането на нов закон за управление на отпадъците.

В мотивите си браншовите организации посочват, че с това отлагане ще се предотврати правният вакуум между сега действащия закон и очакваните нови разпоредби. Новият закон влиза на второ четене в парламентарната комисия по околна среда на 16 февруари 2012 г.

Според браншовите организации, съществува опасност в условията на сега действащия закон да бъдат закрити работещи площадки, защото не съответстват на текстове от нормативния акт. За да се провери изпълнението, се изисква значително технологично време на администрацията и най-вероятно процеса няма да приключи до приемането и влизането в сила на новите правила. Това, според работодателските организации, обезсмисля ефективността започналата процедура.

В тази ситуация много фирми напълно неоснователно ще спрат, закрият или ликвидират своята дейност с произтичащите от това негативни социално-икономически последици.

Пълният текст на писмото е публикуван по-долу.