Дата: 21.02.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2400

България е изправена пред настоящи нерешени проблеми и бъдещи предизвикателства в областта на управлението на отпадъците. Секторът  се нуждае от много инвестиции и прозрачно законодателство, за да се постигнат целите, поставени от ЕС пред нейните членове. По данни на ЕК по-ефективното управление на отпадъците и рециклирането биха могли да доведат до създаването на над 400 хил. работни места до 2020 г. и да увеличат оборота в бранша с 42 млрд. евро.

В периода 28-30 март в ИЕЦ ВИА Експо организира 3-та конференция и изложба за управление на отпадъци, рециклиране и екология 'Save the Planet'. Изявата надхвърля географските граници на България и е с фокус Югоизточна Европа.  

Програмата е тематично разделена на 5 основни сесии: управление на отпадъци, рециклиране, депониране, енергия от отпадъци и превенция. Участие ще вземат лектори от световни браншови асоциации, компании и университети от над 16 държави.

Българската стопанска камара е партньор на събитието и  Димитър Бранков ще представи своето становище по повод законодателството за управление на отпадъците. Той ще направи анализ и препоръки за решаване на проблемите в България. Различни възможности за финансиране на управлението на отпадъците ще представи Рейчъл Уилямс от Международната асоциация за управление на твърди отпадъци. Общините играят ключова роля в бранша, но лимитираните държавни бюджети често се оказват пречки за реализиране на нови проекти. Публично-частните партньорства са гъвкава схема за финансиране и подход за повишаването на качеството на обществените услуги чрез изграждането на модерна инфраструктура. Те ще са акцент на презентацията на Петер Ходечек от AVE Energie AG Umwelt, Австрия. На кръгла маса представителите на общините ще дискутират актуални проблеми, с които се сблъсква местната администрация. За първи път организаторите от Виа Експо инициират  и конкурса „Българска екообщина" с цел да популяризират добрите практики и да насърчат обмяната на опит между българските общини.

Сесията "Депониране на отпадъци" ще наблегне на понятието 'устойчивост'. Делегатите ще се запознаят с методи за оценка и нови технологии за тяхното управление, в следствие на които е възможно последващите грижи за затворените депа да се намалят значително от 100 години на няколко десетилетия.

Във времето на ограничени ресурси и галопиращи цени на електроенергията отпадъците се оценяват като един от най-надеждните източници на енергия. Марта Гурин от Конфедерацията на заводите за получаване на енергия от отпадъци ще говори за ролята на заводите в сектора.

Въпреки развитието на технологиите, един от най-предпочитаните подходи е превенцията. Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на отпадъците (ACR+), Белгия, ще представи интересни примери от големи градове в Белгия, Франция, Великобритания и Малта. Чрез информационни кампании и нискобюджетни стратегии може да се моделира потребителското поведение и да се постигне отличен резултат за намаляване на количествата отпадъци.

Последната сесия на конференцията е посветена на рециклирането и ще обхване целия спектър от отпадъци - минерални отпадъци, хартия, опаковки и метална скрап. Питър Селкърк от Egbert Taylor & Company, Великобритания, ще докаже връзката между добрия дизайн на съдовете за отпадъци  и редуцирането на боклуците.

На паралелната изложба Австрия е страна във фокус на събитието. Тя е превърнала проблемите с отпадъците в печеливш бизнес, генериращ 4 млн. евро годишно. На Австрийския павилион ще бъдат представени иновативни продукти и услуги.

Сред участниците в изложението са EREMA, IFE Aufbereitungstechnik, SARP Industries, Polytechnik, AUWA Umwelttechnik & Recycling, BINOWA Umweltverfahrenstechnik, Рисайклинг България, Мева, БалБок Инженеринг, Братя Пашев, Крест груп и др.

Паралелно събитие е 8-мият Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия и SEE Solar - изложба за соларни технологии.