28.02.2012

По думите на зам.-председателя на Българска стопанска камара Георги Шиваров фирмите в България са слабо конкурентни

Междуфирмената задлъжнялост, където влизат също задълженията на държавата и общините към бизнеса, в един момент може да блокира системата. Това каза в ефира на Bulgaria On Air зам.-председателят на Българска стопанска камара (БСК) Георги Шиваров. По неговите думи в момента задлъжнялостта надхвърля размера на брутния вътрешен продукт и ако този проблем не се реши навреме стопанският живот ще се затлачи.

Последните данни на БСК към края на 2010 г. показват, че задълженията на нефинансовите предприятия са на стойност близо 160 млрд. лв., като за пет години те са се увеличили с 90 млрд. лв. Най-голям ръст от 50% е бил регистриран по време на строителният бум през 2007 г. Най-голяма част от задлъжнялостта - 34.2 млрд. лв. се пада на сектора на търговията. Други 23.6 млрд. лв. са задължения от операции с недвижими имоти, а строителството е задлъжняло с 20.3 млрд. лв.

Освен голямата междуфирмена задлъжнялост Георги Шиваров изтъкна като голям проблем за икономиката и ниското ниво на на конкурентоспособност. "Причината за това е, че първите 15 - 20 г., откакто се появи свободата да се прави стопанска дейност, бизнесът се насочи основно към дейности с по-бърза възвръщаемост. Такива дейности бяха услугите и строителството", каза Шиваров. 

Според Шиваров това ще продължи още дълго време, защото няма научна, развойна или проектантска инфраструктура. "Бяха унищожени много проектантски институти. И сега и да увеличим дела на средствата отделяни за иновации, няма кой да ги реализира", каза още той.
Като положителна тенденция Шиваров изтъкна нарастващият дял на индустрията.

"По време на кризата индустриалното производство увеличи своя дял в БВП и това е окуражително", каза Шиваров. Той добави, че в момента износът е предимно на стоки от промишлеността.

"За съжаление обаче тези стоки нямат висока добавена стойност. Ако говорим, че машиностроенето увеличава износа, трябва да кажем, че то се базират на продукти, които са поръчани и проектирани в други страни и тук са изпълнени. Работи се на ишлеме и това не носи добавена стойност. Формира се заетост, което е добре, но няма добавена стойност", допълни Шиваров.

 

Дата: 28.02.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3795