Дата: 19.03.2012

Източник: Дарик финанс

Прочетено: 2263

Разходите за труд в България се повишават заради съкращаването на работни места. Под натиска на икономическите проблеми и най-вече на свитото вътрешно потребление бизнесът продължава да намалява броя на нискоквалифицираните служители, коментира за DarikFinance, последните данни от НСИ, икономистът Георги Ангелов.

Той обясни, че статистиката отчита ръст на заплатите, който няма реално изражение, тъй като се дължи на това, че компаниите запазват хората с по-висока квалификация и съответно с по-големи възнаграждения. Така през последните няколко тримесечия разходите за труд номинално растат, но расте и безработицата. Повишаването на индиректните разходи за труд е резултат от същите фактори и идва основно от това, че бизнесът плаща обезщетения на уволнените служители. Нарастването на разходите за труд не е заплаха за конкурентоспособността на икономиката от гледна точка на производителността, даже точно обратното, счита Георги Ангелов.

Ръстът идва от намаляване на броя на заетите и то най-вече на тези с ниска квалификация, т.е. по-малко хора реално произвеждат повече продукция. Така производителността също расте с високи темпове през последните тримесечия. Според Ангелов силният ръст на разходите за възнаграждения в някои сектори, отчетен от НСИ за последното тримесечие на 2011 г, може да се дължи на подновяване на спряната през последните години практика на изплащане на новогодишни бонуси.

Той уточни, че все още не се е запознал подробно с данните и не може категорично да заяви какви са причините за този феномен. Но повишаването на разходите за труд с 36.8% в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, с 29.3% в „Професионални дейности и научни изследвания” и с 22.8% в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, посочи Ангелов, може да е сигнал и за излизане на тези сектори от кризата. Дали е така и дали тенденцията ще се запази, предстои да се види в следващите тримесечия.