Дата: 29.03.2012

Източник: Труд

Прочетено: 2309

Държавата ще поеме ангажимент да намери работа на всеки младеж (до 29 г.) до 4 месеца след завършването на образованието му, или да му предложи курс за повишаване на квалификацията. Това предвижда инициативата “Работа за младите хора в България”, която правителството прие вчера. Целта е през 2012-2013 г. младежката безработица да намалее от сегашните 26,6 на 20%. За това са предвидени 36,6 млн. лв. С тези пари в момента се финансират различни видове стажове в администрацията и частния бизнес, програми за чиракуване, курсове за квалификация и различни схеми за субсидирана заетост.

Засега няма яснота какви нови програми за заетост ще се разработят. Предстои да се създадат групи с представители на различни министерства под ръководството на министъра на труда Тотю Младенов. В следващите 3 месеца те ще анализират съществуващите програми и ще преценят дали трябват нови.