Дата: 12.10.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2420

На 9 и 10 октомври т.г. в гр. Кърджали и на 11 и 12 октомври в гр. Велинград се проведоха, съответно, третият и четвъртият поред семинари на тема „Предимства и възможности при създаване на клъстери”.

Семинарите се организират съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската стопанска камара.

Присъствалите на двата семинара общо над 40 участника, представители на горската индустрия в област Кърджали и на мебелната индустрия от региона на Велинград, на неправителствени организации и местни предприемачи, бяха запознати с основните възможности на създаваните клъстери при подкрепа на регионалното развитие и, в частност – за развитието на специализирани партньорски мрежи и сдружения от  свързани  производствени фирми, местни администрации и професионални училища. Особено ценно бе участието на представители на областното ръководство и на регионалната Стопанската камара в Кърджали, както и на бизнес сдружението „Родопска мебел” във Велинград.

Част от работните дискусии по време на втория ден на семинара във Велинград бяха проведени на място в три от местните мебелни фирми, инициатори на потенциалния клъстер, като бяха обсъдени практически идеи за подготовка на проекти от обща значимост за повишаване конкурентоспособността на всички участници  в тази област.

За повече информация:
Кирил Желязков – Ръководител проект
Тел. 02/ 93 209 59