Дата: 29.05.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2869

Председателят на Френско-българската търговска камара Стефан Дьолае се срещна с ръководството на Българска стопанска камара. Г-н Дьолае бе приет от председателя на УС на БСК г-н Сашо Дончев и изпълнителния председател г-н Божидар Данев. На срещата присъстваха също г-н Георги Шиваров, заместник-председател на БСК, г-н Петър Денев - главен секретар и г-н Веселин Илиев, директор „Външноикономическо сътрудничество”.

Поводът на срещата бе избирането на г-н Дьолае за председател на Френско-българската търговска камара и желанието му да представи визията си за предстоящия мандат. Г-н Дьолае сподели добрите си впечатление за работата на БСК и изрази готовност за сътрудничество с БСК за засилване на бизнес контактите между двете страни. Той отправи предложение за организиране на бизнес делегация от представители на български фирми, които да посетят гр. Тулуза и да осъществят срещи с френски фирми, заинтересовани да инвестират в България.

От името на Френско-българската търговска камара, в която членуват всички френски инвеститори в България, г-н Дьолае изрази желание за по-тясно сътрудничество с БСК с цел подпомагане на френски инвеститори да навлязат на българския пазар или на български фирми, които желаят да стъпят на френския пазар. Г-н Дончев благодари за доброто предложение и представи различни начини как БСК може да сътрудничи на френските компании, като например при намирането на потенциални партньори измежду 45 000-те предприятия членове на БСК, със съдействие при работата с българските институции, организирането на срещи, търговски панаири и др. Г-н Дончев постави акцент върху работата на Арбитражния съд към БСК и ползата за фирмите, които се обръщат за помощ при разрешаването на съдебни спорове с гарантирано бърз и справедлив процес.

Във връзка с улесняването на двустранното бизнес сътрудничество, Веселин Илиев представи нов инструмент, разработен тази година за подпомагане организирането на европейски бизнес срещи. Това представлява онлайн базирана платформа, където се регистрират фирми, научно-изследователски организации и др.,  които представят профил на организацията, целите и интересите си. По този начин фирми със сходни полетата на интересите лесно установяват контакт помежду си.

По предложение на Стефан Дьолае днешната бизнес срещата ще бъде последвана от друга в по-широк кръг, на която ще бъдат поканени голям брой от членовете на  Френско-българската търговска камара. До края на месец юни предстои двете страни да обсъдят списък с конкретни фирми, желаещи да осъществят бизнес помежду си най-вече в областта на търговията на дребно, високите технологии и кол-центровете.