Дата: 05.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3024

Работна среща на тема „Тенденции в икономиката – юни 2012 г.“ се проведе на 05.06.2012 г. в гр. Пазарджик с участието на представители на бизнеса от областта и главния секретар на БСК, инж. Петър Денев.

На дискусия бяха подложени основно въпросите, свързани с бизнес климата, усвояването на средствата от ЕС по оперативните програми, таксите, административните услуги и др. – все фактори, с особено влияние върху дейността на малките и средни предприятия.

Тревогата на местния бизнес са свързани най-вече с бавните промени по отношение на условията за бизнес, липсата на сигурност, неспиращата корупция, нередностите при обществените поръчки, административният натиск и др.

Бяха очертани полета за партньорство между Сдружението на предприемачите (Пазарджик) и БСК, основно в областта на неправомерното начисляване на ДДС, високите съдебни такси, промените в Закона за управление на отпадъците и др.