Дата: 08.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3662

"Предложените нормативни актове по прилагане на Закона за държавния служител са важна стъпка към развитие на потенциала и мотивацията на служителите в държавната администрация."

Това се казва в позиция на БСК относно внесените за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проекти за нормативни актове по прилагане на Закона за държавния служител.

В писмо до председателя на НСТС Симеон Дянков БСК предлага въвеждане на термини, за които липсват легитимни определения в нормативната уредба и предлаганите документи, и се обръща внимание върху факта, че в проекта на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация не се предвижда възможност да се получават допълнителни възнаграждения.

Освен това, според експертите на камарата, непрекъснатите кадрови промени и оборот на заетите в държавната администрация, рамкирани преди всичко от мандатността на изпълнителната власт през последните 20 години, предопределя изключително ниска степен на приемственост, на невъзможност за използване на натрупан практически опит и неговото предаване на новоназначените служители. Същевременно, елиминираните в началото на 90-те години структури не са заместени от ефективна, единна национална система, от утвърдена обучаваща институция с адекватен научен и преподавателски капацитет и съвременни учебни програми, насочени към потребностите от първоначално, последващо обучение и кариерно развитие на новоназначени държавни служители.

"Предложените нормативни промени засягат интересите на стотици хиляди служители. Дори и добре замислени, ако не бъдат приложени правилно, ако не се управлява професионално промяната, ако не се комуникира ясно и открито, ако съответните служители не бъдат информирани и ангажирани с нея, резултатите ще бъдат отрицателни. В тази връзка отново предлагаме допълнително пилотно тестване на предложените модели и системи", се казва още в становището на БСК.