Дата: 26.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2426

Стратегическите насоки на BUSINESSEUROPE за справяне с трудната икономическа ситуация ще бъдат връчени на среща на високо равнище с президентите на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и на ЕК Жозе Мануел Барозу

За да оцелее Европа в тези тежки икономически години, трябва да се създадат условия за запазване на стабилността на еврото, да се подобри публичното финансиране за бизнеса, да се ускорят структурните реформи в държавите-членки и да се насърчат частните инвестиции в Европа. Освен това е нужно да се разгърне единния европейски пазар и да се разшири външната търговия на ЕС. Тези мерки са записани в предложението  на  BUSINESSEUROPE „Излизане от кризата. Пет стъпки към възстановяване на доверието.“ Документът беше представен на пресконференция в Брюксел, в която от българска страна участва изпълнителния председател на БСК Божидар Данев. Планирано е предложенията да бъдат връчени на президента на Европейския съвет Ван Ромпой и на президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу по време на среща на високо равнище с представители на BUSINESSEUROPE.

Анализът на BUSINESSEUROPE за първите три месеца  на 2012 г. предвижда растежът на БВП да достигне едва 0,1% за 2012 г. и да се повиши на 1,4 % за 2013 г. Данните за нарастващата безработица също са тревожни, експертите очакват тя да надхвърли 10,8% през 2012 г. Ако това стане, броят на безработните ще достигне най-високо ниво за последните  20 години. Бизнесът продължава да е недоверчив към възможността правителствата да вземат необходимите решения, за да се възобнови икономиката и да поеме в правилна посока. „Проблеми пред икономическото развитие поставя и банковият сектор, който превръща еврото в нестабилна валута.“, посочи президентът на BUSINESSEUROPE Юрген Туман.

Развитието на бизнеса зависи от възвръщането на доверието както към еврото, така и към самата Еврозона. В същото време, за да се подпомогнат усилията на фирмите, е необходимо да се създават преки възможности за финансиране при строги условия и ефективен контрол, се казва още в документа на BUSINESSEUROPE. Според експертите, високият ръст на безработица може да се предотврати, ако се извършат структурни реформи в пазара на труда. „Европа трябва да фокусира вниманието си върху насърчаване на инвестициите и конкурентоспособността. Благодарение на частните инвестиции, ще се създадат нови работни места. В тази връзка изключително важна е и водената политика от страните – членки. Тя трябва да улеснява финансирането на фирмите, а не да създава допълнителна тежест.“, коментира по време на дискусията изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Последната точка  от документа е свързана с разширяването на външния търговски пазар на ЕС. Ефективното водене на добра външна политика и сключването на споразумения с основни страни-партньори на ЕС, могат да доведат до над 2 млн. нови работни места и увеличаване на производството с 1,5 %. Воденето на подобна политика е гарант за скорошно излизане от тежката икономическа криза, смятат експертите.

Ако се изпълнят предложените от BUSINESSEUROPE реформи, могат да се създават нови 1,4 млн. работни места всяка година, показват експертните разчети. Това означава пълна заетост до 2020 г. Допълнителният годишен доход ще нарасне, като е възможно средно да достигне до 7 000 евро за всяко домакинство от 2020 г. Европа все още има възможността  да излезе от кризата дори по-силна, необходими са  бързи и ефективни реформи, както в бизнес средата, така и в държавната политика, се посочва още в препоръките на BUSINESSEUROPE.