28.06.2012

На 28 юни 2012 г. членовете на  Българската камара на химическата промишленост проведоха  своето годишно отчетно-изборно събрание. Председателят на УС  на организацията Силвия Несторова представи анализ на изпълнението на целите и програмните задачи, определени на последното Общо събрание. "Въпреки сериозността на проблемите на нашия отрасъл, трябва да отбележа, че много от нашите компании - членове имат сериозни положителни резултати в своето производство. Сред тях мога да отлича "Солвей Соди" АД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Свилоза" АД , "Агрополихим" АД , "Оргахим" АД, както и други, които направиха сериозни инвестиции в технологичното обновление" , заяви Силвия Несторова.

В рамките на дискусията бяха анализирани важни аспекти от подготовката на кадри за отрасъла, както и отговорността на висшите и средни училища в страната.

Българската стопанска камара получи висока оценка за съвместната си работа с браншовата камара в разработването на компетентности модели за ключови за химическия отрасъл длъжности.

"Инвестицията в разработването на компетентностните модели в химическия отрасъл ще допринесе за развитието на конкурентоспособността на бранша, както и за по-лесния трансфер на знанията на заетите.", коментира Петър Денев, главен секретар на БСК. Проектът за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите е стратегически важен за БСК, защото осигурява дългосрочна устойчивост на политиките на камарата за развитието на човешкия потенциал в индустрията, допълни Денев.

Общото събрание преизбра досегашния си председател Силвия Несторова и нейният заместник Йончо Пеловски.

 

 

Дата: 28.06.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3738