Дата: 17.07.2012

Източник: ekipnews.com

Прочетено: 2314

Колите на бъдещето трябва да отделят значително по-малки количества СО2. Тази амбициозна цел, поставена от ЕК, е на път да се превърне в директива, която да бъде одобрена от ЕП.

Предлага се намаление на средните емисии при новите леки автомобили от 135,7 g през 2011 г. (при задължителна цел от 130 g през 2015 г.) на 95 грама CO2 на километър (g CO2/km) през 2020 г. Емисиите при микробусите ще се намалят от 181,4 g през 2010 г. на 147 g CO2/km през 2020 г. (при задължителна цел от 175 g през 2017 г.). Задължителните цели до 2020 г. вече са заложени в съществуващото законодателство, но предстои да бъдат постигнати.

"С тези предложенията ние не просто защитаваме климата и пестим пари на потребителите, но и подпомагаме иновациите и конкурентоспособността на европейската автомобилна индустрия. Друго следствие е и създаването на голям брой работни места. Новите правила ще донесат ползи за всички. Те са още една важна стъпка към изграждането на конкурентоспособна и нисковъглеродна икономика" - заяви Кони Хедегор, еврокомисар по въпросите на изменението на климата.

Всеки нов автомобил ще спестява на собственика си средно около 340 евро от разходи за гориво през първата година и общо около 2904-3836 евро през целия жизнен цикъл на автомобила (13 години) в сравнение с поставената за 2015 г. цел.

При микробусите средната икономия на разходи за гориво се оценява на около 400 евро през първата година и на 3363-4564 евро за целия им 13-годишен жизнен цикъл. Като цяло потребителите ще спестяват около 30 млрд. евро годишно от разходи за гориво и е изчислено, че постигането на тези цели може да увеличи БВП на ЕС с 12 млрд. евро годишно и разходите за заетост с около 9 млрд. евро годишно.