Дата: 25.07.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3730

Българската стопанска камара (БСК) и Българската академия на науките (БАН)  ще изследват икономическите ефекти от неграмотността в българското общество, както и все по-влошаващото се качество на образованието у нас. За това се договориха по време на среща новият председател на БАН акад. Стефан Додунеков, председателят на УС на БСК Сашо Дончев и изпълнителният председател на камарата Божидар Данев.

Научното изследване има за цел да изясни кои са финансовите и икономическите щети върху обществото от ниската грамотност и проблемите в образованието, сред които намаляването на потреблението, неплащането на данъци и влошеното качество на работната сила у нас. Разчети на БСК показват, че ако се намали броят на хората с ниско образование или се подобри качеството на училищната подготовка, БВП ще спечели между 3 и 5 млрд. лева. Изследването ще даде препоръки към държавата за политиките, които ще решат проблема, а няма да се борят с последиците от него, коментира Божидар Данев.

“В България има средства за образование и наука. В същото време се харчат милиони, за да се образоват и преквалифицират безработни, които да се превърнат в предприемачи. Съкрушителни са резултатите от тази инициатива – само 2% от всички обучени безработни ще стартират собствен бизнес”, допълни председателят на УС на БСК Сашо Дончев. Той допълни, че науката и бизнесът трябва да настояват държавата да прави внимателни проучвания на потребностите на обществото и икономиката, преди разпределението на каквито и да е публични средства. “Трудът трябва да стане обществена ценност и да замени търговията с влияние, която ощетява икономиката ни”, допълни изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

В рамките на срещата Сашо Дончев, Божидар Данев и акад. Стефан Додунеков се договориха да проведат среща с президента Росен Плевнелиев, на която да дискутират идеята за изграждането на технологичния парк, неговото ресурсно осигуряване, в т.ч. с научни кадри, финансирането му, както предотвратяването на дублиране с изследвания на университетите и БАН. Божидар Данев предложи още да се инициира среща с образователния министър Сергей Игнатов, на която да се дискутира преориентирането на учебните програми и на матурите към природонаучните дисциплини. По този начин ще се гарантира по-добрата подготовка на учениците за технологичните професии, както и ще се осигурят качествени кандидати за висшите училища.

„Не виждаме сериозно „маркетиране” на дейността на институтите на БАН в стопанските среди. Голяма част от българските компании дори не подозират, че има завършени разработки, които с определена адаптация биха се превърнали в иновации. За жалост, науката се е отдалечила от бизнеса. Необходимо е да променим това“, коментира още изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той предложи БСК да партнира при популяризирането на технологичните достижения, които пряко ще са полезни на икономиката. БАН да настоява държавата да финансира научни разработки и изследвания, свързани с теми от обществена значимост, като ефективността на правораздавателната система, преките и косвените разходи и приходи от провежданата политика по ВЕИ, както и въздействието на приеманите закони и подзаконови актове върху обществото, предложи още БСК.