Дата: 26.07.2012

Източник: Монитор

Прочетено: 2490

Поне 20% от строителството у нас е в сивия сектор. Това обяви вчера зам.-председателят на Камарата на строителите в България Венелин Терзиев.

"Трудно е да се изчисли точно делът му, но е сигурно, че заради кризата той расте и е по-голям отпреди 2 години", уточни той.

Според изпълнителния директор на камарата Иван Бойков една фирма може днес да работи законно, а утре да мине в сенчестата икономика. "Доста често известни наши компании, спечелили поръчка за големи проекти, наемат като подизпълнители други и част от тях не са записани като работещи на обекта", поясни той. "По този начин главният изпълнител пести разходи по организацията на работата", допълни Бойков.

Дълговете на общините към строители са нараснали до 200 млн. лв., като в края на миналата година те са били около 160 милиона, съобщи председателят на КСБ инж. Светослав Глосов. Според него държавата няма просрочени задължения към строителния бранш.

"Изчистени са дълговете от минали години по държавните поръчки и плащанията към строителните фирми се правят през текущата", поясни изпълнителният директор на камарата Иван Бойков. "Те са в размер на около 80 млн. лв., което не е много и могат да се смятат за оперативни", допълни той.

Неизплатените изпълнени вече строителни поръчки водят до нарастване и на междуфирмената задлъжнялост в отрасъла. Затова от КСБ смятат през есента да изпратят предложение до ЕК и ЕП за допълване на директивата за плащанията, съобщи още Венелин Терзиев. "Ще искаме да бъде записано, че и общините трябва да носят отговорност за забавяне на плащания към контрагенти, както носи и държавата", уточни той.

Проучването на пазара на камарата показва изключително тежка ситуация при сградното строителство. Издадените разрешителни за строеж намаляват, сред тях преобладават тези за реконструкции, ремонти и промяна на предназначението на сгради. Доста от предприемачите вземат разрешения за започване на градежа, но поради липса на достатъчно средства забавят началото му.

Продължава да се увеличава и безработицата в строителния сектор. Безработните в бранша са над 56 хиляди. Само за периода от януари до март останалите без работа строители на годишна база са със 17,5% повече.

Строителните фирми се оплакват още от затруднен достъп до кредити за реализирането на текущи проекти. Освен това много от компаниите не могат да се включат в процедурите по обществени поръчки за строителни дейности заради въведени от възложителите дискриминационни критерии, алармират от камарата.

От КСБ настояват за ясни и точни правила за провеждане на процедурите по обществени поръчки, така че да се насърчава конкуренцията в бранша. Строителната камара ще работи и за излизането на повече български фирми в чужбина. Вече има споразумения със сродни съсловни организации в Мароко, Алжир и Тунис. 600 фирми отпаднали от регистъра 600 фирми са отпаднали от централния регистър на строителите, поддържан от организацията, съобщи вчера заместник-председателят на строителната камара Георги Линков.

Регистрираните строителни компании към края на първото полугодие вече са малко под 4 хиляди. Председателят на КСБ Светослав Глосов посочи, че кризата е засегнала тежко и големи фирми с натрупан капитал, които присъстват отдавна на пазара. "Дори инженерното и инфраструктурното строителство, на които се залагаха големи надежди да измъкне бранша от застоя, не успя да регистрира ръстовете, които се очакваха", обясни той.

След София, където от регистъра са отпаднали 241 фирми, най-голям е броят на отписаните в Пловдивска област – 51, Варненска – 47, и в Бургаска – 41, сочат данните на КСБ.