Дата: 07.08.2012

Източник: Дир.бг

Прочетено: 2748

Държавните дружества в енергетиката свиват приходите, а някои дори излизат на загуба.
Това показват отчетите им за полугодието, обобщава "Капитал". Още през първото тримесечие на 2012 г.


НЕК излезе на загуба, която стремглаво се увеличава и в края на първото полугодие вече е 128 млн. лв. Тя се дължи на по-малкото приходи на компанията от продажбата на електрическо както на вътрешния, така и на външния пазар.


През първите шест месеца на годината "Булгаргаз" е доставила 5% по-малко газ спрямо година по-рано, но основният й проблем остава разликата между регулираните продажни цени и цената, по която се доставя газ у нас. По тази причина макар приходите на компанията да са с над 20% повече спрямо година по-рано, себестойността на закупената от нея суровина е с почти 40% по-голяма. Така през първото полугодие "Булгаргаз" вече отчита отрицателен паричен поток и от оперативна дейност. Загубата на дружеството е нараснала 37 пъти до над 141 млн. лева.


За сметка на това Българския енергиен холдинг (БЕХ) е удвоил приходите и печалбата си. В края на 2011 г. той е получил близо два пъти повече дивиденти от дъщерните си дружества спрямо година по-рано. Голяма част от тях пък се дължат и на една от най-печелившите компании в групата - атомната централа в Козлодуй.


Макар за полугодието печалбата й леко да се повишава (до 108 млн. лв.), реално приходите й се понижават заради по-ниските цени на енергията на регулирания пазар. В същото време обаче част от това понижение е компенсирано с повече продадена енергия на нерегулирания пазар.
ТЕЦ "Марица Изток 2" увеличава печалбата си до 33 млн. лв.