19.10.2012

Обученията са за подобряване на уменията на служителите и работодателите в областта на продажбите, справянето с конфликтите, преговорите, работата с компютър, управлението на качеството и др.

Обученията са за подобряване на уменията на служителите и работодателите в областта на продажбите, справянето с конфликтите, преговорите, работата с компютър, управлението на качеството и др. Българската стопанска камара (БСК) предлага безплатни обучения за заети във фирми от цялата страна.

Обученията са насочени към подобряването на ключовите компетенции на заетите и мениджмънта.

В обученията може да се включи всеки, който е зает или управлява своя фирма, без значение от региона, в който работи той или фирмата. Обученията ще се провеждат до края на годината в София, Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Казанлък.

В рамките на обучителната програма ще се проведат обучения за мениджърски и социални ключови компетенции. В тази област служителите и мениджърите могат да участват в сесии, свързани с управление на времето, вземане на решения и управление на конфликти, управление на качеството, водене на преговори, работа в екип, комуникации, стратегическо управление и др.

Втората област от компетенции, за която ще се проведат обучения, са дигиталните. Програмата обхваща работата с Windows 7. Третата област е свързана с обучението за придобиване на ключови компетенции по организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси. В програмата са включени обучения по теми, свързани с организационното развитие, продажбените умения, управлението на работното място и иновативното мислене.

Участниците в обученията ще получат документ за придобити ключови компетенции.

Обученията се реализират по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), финансиран от ОПРЧР.

Краен срок за заявяване на участие: 30.10.2010 г.

Повече информация можете да прочетете на адрес: http://www.bia-bg.com/event/1018/

Дата: 19.10.2012

Източник: БСК

Прочетено: 2908