Дата: 08.11.2012

Източник: МТСП

Прочетено: 3024

България провежда политика за насърчаване на мобилността и циркулярната миграция. Това каза днес заместник–министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на националната среща с представителите на българските общности зад граница и с българите, живеещи и работещи в чужбина. Дискусията се проведе в Европейския парламент в Брюксел. Заместник–министър Русинова направи изказване на тема „Социалните проблеми на българите зад граница”.

Заместник–министър Русинова наблегна на постепенно разширяващата се мрежа от Служби по трудови и социални въпроси на Министерството към Посолството на България в чужбина. Към момента такива служби има в Гърция, Германия, Испания, Обединеното кралство, Ирландия, Кипър и в Австрия. Сред основните цели на мрежата от Служби по трудови и социални въпроси на МТСП е осигуряването на актуална информация за българския пазар на труда и оказване на подкрепа в случаите с установени нарушения при упражняване на техните права.

Пред аудиторията в Европейския парламент заместник–министърът на труда и социалната политика представи инициативата Информационни трудови борси и Информационни дни за българските граждани в чужбина. Те целят защитата на правата на българските граждани и осигуряването на актуална информация за трудовия пазар в България. В рамките на инициативата досега са проведени трудови борси в Мадрид, остров Крит, Мюнхен, Берлин, Никозия, Кьолн, Валенсия и Лондон. По време на срещата високо бяха оценени усилията на МТСП и работата на трудовите аташета, а българските общности изразиха желание за разширяване на информационните трудови борси.

В областта на социалните спогодби МТСП се стреми да разшири обхвата на двустранните спогодби  с трети страни, извън Европейския съюз. Към момента такива са сключени и се прилагат с Албания, бивша Югославия (прилага се с Черна гора и Босна и Херцеговина), Либия, Турция (само за изплащане на пенсии в Турция), Украйна, Македония, Израел, Молдова, Корея, Русия, Сърбия, Хърватия и Канада. Предвидено е договаряне с Грузия, Армения и Азербайджан, а от години работим и за стартиране на преговори със САЩ, допълни заместник–министър Русинова.