Дата: 05.12.2012

Източник: dir.bg

Прочетено: 3123

Парламентът въведе критерий възраст за пенсионирането на военни. Това стана с промени в Кодекса за социално осигуряване, направени при окончателното приемане на второ четене на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., предаде БТА.
 
В момента военните не трябва да чакат навършването на определена възраст, за да излязат от системата, достатъчно е наличието на 27 години стаж.

Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи и при навършване на 52-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания, и 54-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.

Военните, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия при навършване на 42-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания, и 44-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.

Опозицията настоя пенсионирането на военните да не се свързва с определена възраст.

Промените ще гарантират на военнослужещите кариерно развитие и по-голяма сигурност, каза неотдавна министърът на отбраната Аню Ангелов.

Парламентът реши още осигурителят да изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
Това е една от т.нар. кризисни мерки, приета още през 2010 г.

Гласувано беше още паричните обезщетения за временна неработоспособност да се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за същото заболяване, с изключение на случаите, когато болничния лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции, свързани с лечение на хроничното заболяване.

Депутатите гласуваха за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание, да се зачита времето на докторантурата, определено в нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен "доктор".

По-рано парламентът определи как ще се осъвременяват пенсиите през 2013 г.