Дата: 07.12.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3327

На 7 декември 2012 година в сградата на Община Панагюрище се състоя работна среща по проблемите на регионалния транспорт и логистиката. Срещата се организира от Община Панагюрище, Българска стопанска камара, Българо-немски технологичен център и Сдружение на предприемачите град Панагюрище.

Участниците имаха възможността да се запознаят с немския опит в областта на интермодалния и регионалния транспорт и логистика с акцент върху приложението на интелигентните транспортни системи в малки селищни системи и използването им за решаване на икономически и социални проблеми на общините. На срещата бе създадена  възможност и за обсъждане на предложението на Министерски съвет за разработване на “Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт”.

Приветствие към участниците от името на домакините отправи заместник-кметът на общината господин Георги Павлов, като изрази благодарността на ръководството за гласуваното доверие подобна среща да се състои именно в Панагюрище.

Заместник-кметът отбеляза, че подобни срещи са първите крачки в посока изпълнение на приетия през 2011 година Закон за въвеждане на интелигентни транспортни решения. Общините в България са най-заинтересовани от въвеждането на подобни системи, защото в момента те разработват общинските си планове за развитие. Те ще бъдат основа за изготвянето на регионален план, който съответно ще бъде последван и от националния план.

“Повече от една година ръководството на община Панагюрище работи в тясно сътрудничество със сдружения бизнес в посока решаване на проблемите на града и общината. Периодично провеждаме работни срещи, на които обсъждаме редица въпроси, свързани с инфраструктурата, градоустройството, здравеопазването, образователната и социалната сфера. Въпроси, решението на които да доведат до по-приветливия облик на града и общината, до по-добрия и достоен начин на живот на жителите й.”, допълни той.

Господин Юрген Айзеле от Българо-немски технологичен център направи презентация на тема “Интелигентни транспортни системи и използване на телематиката в транспорта – немският опит и практика”. Господин Айзеле отбеляза факта, че според Европейските директиви всички страни членки на ЕС е необходимо да разполагат с интелигентни транспортни системи. По думите му немската технология е напреднала в различни области. По отношение на шосейния транспорт, обаче, както и България, Германия е все още в началото. По това двете страни си приличат.

Господин Кирил Желязков, главен директор Българска стопанска камара, отбеляза, че в областта на интелигентните транспортни системи предстои да се работи активно в следващите 10-15 години. Сътрудничеството с Българо-немски технологичен център, което е от четири години, ще продължи да се развива и занапред.

Господин Желязков презентира темата “Проблемите на регионалния транспорт и необходимостта от партньорство “община-бизнес”. Той обърна специално внимание на възможностите за развитие на транспортния сектор, чрез инвестиции в инфраструктурата и нови технологии, повишаване качеството на предоставяните от масовия обществен транспорт услуги, въвеждане на интелигентни системи за управление и контрол на транспорта. Не спести и проблемите, които на този етап стоят в сферата на регионалния транспорт – от инфраструктурно и социално естество и такива, които са свързани с градската мобилност, транспортните мрежи , законодателството, и безопастността на гражданите.

В тази връзка много важни са предложенията на бизнеса за финансиране на инфраструктурни  проблеми в областта на регионалния транспорт. Тук се има предвид подмяната и осъвременяването на транспортната инфраструктура, включително и отдаване на концесия; решаване на проблемите с паркирането; насърчаване въвеждането на нови технологии и иновации в транспортните системи; използване на възможностите за финансиране на публично-частни проекти в областта на транспортната инфраструктура и интелигентните транспортни  системи чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

На работната среща в петък беше обсадена и Наредбата за интелигентните транспортни системи с нейните приоритетни области и действия.