Членове на БСК

74

в областта

Представяне

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

Сдружение на предприемачите в град Панагюрище е учредена през 2001 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Сдружението е колективен член на БСК. В него членуват над  74 фирми и е упълномощено от Изпълнителното бюро на БСК да поеме функциите на Местен орган и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите, един от основните участници в организирането и провеждането на форум „Инвестирай в Панагюрище”.

Водещо предприятие на Сдружение на предприемачите е „Асарел Медет” АД с изпълнителен директор д-р инж. Лъчезар Цоцорков - почетен председател.

Управителният съвет се състои от 7 души, Председател на УС е Николай Димитров Митев   управител на „Елдорадо-импорт-експорт” СД,

Сдружението е работодателска организация, регионален представител на Българска стопанска камара за община Панагюрище и осъществява своята дейност  в частна полза на своите членове. 

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ Панагюрище;

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.
   


Управителен съвет на Сдружение на частните предприемачи - Панагюрище 

Николай Димитров Митев Председател Сдружение на предприемачите
Катя Асенова Григорова зам. председател Сдружение на предприемачите
Ирина Ангелова Бистрекова Член на УС Сдружение на предприемачите
Тонка Василева Кесова Член на УС Сдружение на предприемачите
Йордан Атанасов Акълиев Член на УС Сдружение на предприемачите
Васил Николов Поптолев Член на КС Сдружение на предприемачите
Цветана Иванова Лалова Член на КС Сдружение на предприемачите
Димитриус Каратанасис Член на КС Сдружение на предприемачите

 

Устав на Сдружение на частните предприемачи - Панагюрище 


 

Лушка Хъркова
Технически секретар