Дата: 12.12.2012

Източник: economynews.bg

Прочетено: 2769

Счетоводители, ИТ специалисти, както и хора, които говорят два или повече чужди езици, ще бъдат високо търсени от бизнеса през следващите няколко години.Това прогнозира проучване на специализираната агенция за пазара на труда Manpower. Какво още е установило проучването?

”Работодатели от шест от общо десетте анкетирани сектора в България отчитат негативни намерения за наемане през следващото тримесечие, като в сравнение с последните три месеца на 2012 г. коефициентите намаляват във всичките десет индустриални сектора. Стойностите спадат в осем от десетте сектора и на годишна база. Това показва обзорно изследване на Manpower за заетостта през първото тримесечие на 2013 г.

“Бизнесът има нужда от все повече квалифицирани висшисти, за да запълни свои ключови позиции, тъй като пропастта между търсените умения и съществуващата работна сила продължава да расте. Очевидно, този дисбаланс започва да се случва още на ниво университетско образование, където се наблюдава разрив между това, което студентите избират да следват и уменията, които компаниите търсят в процеса на подбор. Според проучване на Българската стопанска камара едва 20% от дипломираните висшисти в страната работят по специалността, която са си избрали,” коментира Надя Василева от Manpower. “Все пак, има и светлина в тунела. Секторът финанси, застраховане, бизнес услуги и недвижими имоти най-вероятно ще запази възходящия си тренд, тъй като все по-голям брой международни компании продължават да изнасят част от дейностите си към България. Счетоводители, ИТ специалисти, както и хора, които говорят два или повече чужди езици, ще бъдат високо търсени от бизнеса през следващите няколко години.”

Най-силни са намеренията за наемане в секторите финанси, застраховане, бизнес услуги и недвижими имоти (+12%) и в търговия на едро и дребно (+4%). От друга страна, работодателите в сектора земеделие, лов, лесовъдство и риболов (-18%) заедно с тези в ресторанти и хотели (-17%) отчитат най-слаби намерения за наемане през периода януари-март.
“Както всички знаем, отслабващият пазар на труда не е само икономически проблем. Той е последица от настъпването на една нова реалност, където търсените качества, професионалните изисквания и случващите се бизнес процеси са в състояние на преход. Това, на което ставаме свидетели в момента, е един глобален недостиг на таланти и разминаване в търсените и предлаганите умения. Концепцията на Manpower за така наречената Човешка ера е подход, който се стреми да подсили процеса на синхронизация между бизнес стратегиите и стратегиите за управление на таланта, за да се постигне дългосрочен стабилен ръст,” допълва Надя Василева.