08.02.2013

Учениците от професионалните гимназии могат да получават допълнителни стипендии от бизнеса. Това може да стане чрез публично- частни партньорства с цел подобряване качеството на обучението в професионалните гимназии, коментира зам.-министърът на образованието Милена Дамянова. Тя припомни също, че учениците от тези училища ще могат да се явяват на втора матура по предмета, по който профилират. В момента възпитаниците от професионалните гимназии държат изпит по професията си като трети зрелостен изпит по желание.

Както „Монитор“ вече писа проектът на новия просветен закон предвижда професионалните гимназии да се делят според начина на финансиране - на държавни или общински училища. Те ще могат дакандидатстват и за статутна национални училища.

Списъкът на тези школа ще се дава с решение на Министерския съвет и се предвижда той да бъде преразглеждан и разширяван. Училищата с този статут ще се ползват със засилена държавна подкрепа.Обмисля се и вариант учениците от националните школа да получават и по-големи стипендии. Ще им сегарантира и реализация на пазара на трудапо придобитата от тях професия. Новият просветен закон залага и поетапното въвеждане на т. нар. дуална система.

Тя предвижда три дни от седмицата учениците от професионалните гимназии да учат теория в клас, а останалите два да имат практически занятия във фирми. Дуалната система е разработена в Германия и вече в  цяла Европа се признава като успешен модел за  връзка между бизнеса и образованието.Минути след като встъпи в длъжност, новоизбраният просветен министър Стефан Воденичаров си зададе като приоритет да възроди някогашните техникуми, които в момента са преименувани на професионални гимназии. Предвижда се законът за професионално обучение да бъде синхронизиран с този за предучилищно и училищно образование.

Дата: 08.02.2013

Източник: в. Монитор

Прочетено: 4431