Дата: 28.02.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3417

На 27 февруари, в Пловдив се проведе регионален работен семинар по проекта ЕCVET. Организатори на събитието бяха Центърът за развитие на човешките ресурси - София, Стопанска камара – Пловдив и Търговско-промишлената палата – Пловдив.

Над 20 представители на работодателски организации, фирми, професионални училища, както и експерти по професионално образование и образование на възрастни от област Пловдив, взеха участие в работните дискусии по проблемите на въвеждането на системата за присъждане на кредити в средното професионално образование.

Главният директор в Българска стопанска камара – Кирил Желязков, представи опита в разработването на система за оценка на компетенциите на работната сила в България  и включването на браншовите и регионалните структури на БСК в създаването на национална референтна мрежа от секторни и регионални звена и центрове за оценка на компетенциите на работната сила в България. Разработването на системата се извършва в изпълнение на проект, изпълняван от Българска стопанска камара и финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В тази връзка бе споделена възможността  за търсене на взаимната връзка между използването на компетентностния подход както за оценяване на резултатите от трудовото представяне, така и за формулиране на резултатите от професионалната подготовка на бъдещите участници на пазара на труда.

На основата на обменената информация и натрупания опит, както от работодателите, така и от професионалните училища от област Пловдив, бе предложено на организаторите на събитието да продължат популяризирането на системата за присъждане на кредити в средното професионално образование и в други области на страната, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на националната квалификационна рамка.