Дата: 20.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2811

На 19 март в Българска стопанска камара се състоя работна среща на тема „Предложения за промени в Кодекса на труда“ .

В работната дискусия се включиха председатели и изпълнителни директори на Българска браншова камара „Машиностроене“, Браншова камара за отбрана и сигурност, Българска асоциация по електротехника и електроника, Българска асоциация на металургичната индустрия, Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари, Браншова камара на шивашката промишленост, Съюз на производителите на комбинирани фуражи, Корпорация на автомобилните превозвачи, представители на фирми, членуващи в Българска асоциация „Природен газ“, експерти от Българска стоанска камара.

Кратко встъпително експозе по темата направи г-н Димитър Бранков – заместник-председател на БСК.

В хода на дискусията бяха обсъдени конкретни предложения за усъвършенстване на Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, предвид новите реалности в индустриалните отношения в България. Те ще бъдат предложени на компетентните държавни институции след обсъждане в Управителния съвет на БСК.