Дата: 25.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3016

На 25 март в Българска стопанска камара се състоя работна среща по инициатива на браншови организации, обединяващи фирми в областта на  рециклирането на материали.

В работната дискусия се включиха председатели и изпълнителни директори на Българска асоциация на металургичната индустрия, Асоциация на фирми от рециклиращата индустрия, Европейския институт, експерти от БСК, както и представители на фирми от сектора на събирането и оползотворяването на  различни материали и отпадъци.

На основата на представения опит на БСК в областта на сдружаването и кооперирането на фирми и организации от различни индустриални сектори, в дискусията по темата  бяха разгледани конкретни предложения за създаване на ново сдружение от клъстерен тип. Взето бе принципно решение за подготовка на проекти, с които да се кандидатства по програма „Конкурентоспособност на българската индустрия“ в най-близко време.