Дата: 16.04.2013

Източник: BUSINESSEUROPE / БСК

Прочетено: 3214

BUSINESSEUROPE приветства днешното гласуване на Европейския парламент, с което беше отхвърлено предложението на Комисията за преместване на сроковете по Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

„Европейският парламент изрази подкрепата си за пазарните инструменти и отхвърли политическата намеса.  Сега е време от разногласията и безполезния дебат около изместването на сроковете институциите да се съсредоточат върху истинските приоритети на ЕС: как да се осигури конкурентоспособна, сигурна и благоприятна за бизнес климата енергийна политика до 2030 г. Увеличаването на разликата в разходите за енергия между САЩ и ЕС е голямо предизвикателство за европейския бизнес, което трябва да бъде разрешено“, каза Маркус Байер, генерален директор на BUSINESSEUROPE.

„Секторите, включени в ЕСТЕ, са на път да намалят емисиите СО2 с 21% до 2020 г. спрямо 2005 г. Настоящата цена на СО2 се дължи основно на икономическата криза, но възстановяването на икономиката ще даде тласък на промишленото производство и търсенето на квоти по ЕСТЕ ще се увеличи, без да са необходими промени в законодателната рамка“, се казва в съобщение на BUSINESSEUROPE по повод днешното решение на ЕП.