19.04.2013

Oбщественият съвет към министъра на труда и социалната политика проведе първото си заседание днес. На него присъстваха 13 от общо 20 редовни членове на консултативния орган. Отсъстваха представители на КНСБ, Българската търговско-промишлена палата и на протестиращите граждани от 5 от шестте административни региони в страната. От групата на протестиращите се включи само представител на Югозападен регион.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова приветства участниците и обяви, че до 30 април комисията по сформиране на съвета приема  номинации от непредставените участници.

„Един от основните принципи на работа на служебния кабинет е прозрачността и публичността в провеждането на секторните политики, поради което тези два принципа са основополагащи и в работата на Обществения съвет”, подчерта заместник-министър Шалапатова. Ето защо заседанията на Обществения съвет в МТСП ще бъдат излъчвани на живо онлайн, както беше излъчвано и днешното първо заседание.

Секретарят на съвета от страна на МТСП Елка Димитрова запозна участниците с основните правила за работа. Мандатът на консултативния орган съвпада с този на служебния кабинет. Ако той докаже своята ефективност, работата му може да бъде продължена от следващото правителство.

Второто заседание на Обществения съвет ще се проведе на 26 април т.г. от 10 ч. в МТСП.  Участниците се обединиха около предложението негова тема да бъде заетостта. Ще бъдат дискутирани програмите за заетост, участието на хората с увреждания в пазара на труда и доходите.

МТСП ще изпрати предварително на участниците в съвета информация за състоянието на безработицата и програмите за заетост. На следващото заседание министерството очаква от членовете на Обществения съвет да представят конкретни предложения за вида и качеството на предлаганите от бюрата по труда услуги за граждани, включването на хората в програмите за заетост и ефектите от обученията на безработни и заети.

На първото заседание дискусионна се оказа темата за следващото. В "сблъсък" влязоха въпросите за хората с увреждания и децата, анализа на ефективността на програмата за заетост, пазара на труда, доходите, метода на определяне на минималната заплата, енергийните помощи, социалната справедливост. По думите на Йорданка Велинова от БСК основен проблем остава заетостта, тя рефлектира във всички сфери, включително доходите и мястото на хората с увреждания на пазара на труда. Аз лично предлагам заетостта да мине на преден план, защото прогнозите за тази година са за свиване на икономиката, което означава още повече натиск и загуба на работни места, обясни тя.

Неправителствените организации, занимаващи се със закрилата на децата, изразиха желанието си да  запознаят останалите участници в съвета с важността на процеса по деинституционализацията. Ето защо децата бяха определени за тема на заседанието на Обществения съвет, което ще се проведе на 10 май т.г. от 10 ч.

Представителят на пенсионерите Венелин Новаков съобщи исканията на „Национален пенсионерски съвет”, свързани с отпускане на финансова помощ от служебното правителство. „Пенсионерите сме обединени около исканията правителство да осигури финансова помощ на пенсионерите с най-ниски пенсии и майките, които отглеждат деца от 1 до 2 г. С дотацията минималната пенсия трябва да стане 150-160 лв., а майките да получават през втората година обезщетение в размер на 310 лв.”, поясни той.

Галина Стоянова, представител на Националното сдружение на общините в България и кмет на община Казанлък, съобщи, че сдружението е против намаляването на срока за наставничество по схемата „Подкрепа за заетост” от 6 на 2 месеца.       

 

Дата: 19.04.2013

Източник: МТСП

Прочетено: 2861