Дата: 09.05.2013

Източник: livenews.bg

Прочетено: 3409

Демографската криза в България продължава да набира сила

На фона на икономическата криза в страните от Европейския съюз се създават условия и за „бебе-рецесия", показват данните от анализ на Eurostat за зависимостта между кризата и раждаемостта.

Едва пет страни от общността - Ирландия, Великобритания, Франция, Исландия и Швейцария, имат положителни тенденции в раждаемостта през 2012. В останалите 22 държави, сред които и в България, се отчита намаление на раждаемостта.

Според статистиката икономическата криза от 2008 е придружена съсзначителна стагнация на раждаемостта на Стария континент. Нивото на раждаемост се връща към най-ниските си нива и в почти всички страни от Източна Европа, които през последните години са станали членки на ЕС.

Като основни причини за ниската раждаемост експерти посочват два фактора - икономическата криза, която се отразява на материалното благополучие на домакинствата, и високият процент на безработица във възрастовата група 20-40 години, най-активната за възпроизвеждане на населението.

За България анните на НСИ показват значителен спад на раждаемостта през последните няколко години. През 2009 г. в България са се родили около 80 хил. бебета, през 2010 г. - около 75 хил., през 2011 г. - около 70 хил., а миналата година техният брой е 69 хил. Намалява и коефициентът на плодовитостта у нас - през 2009 г. той е бил 1.57, през 2010 г. - 1.49, през 2011 г. - 1.51, докато през миналата година коефициентът е 1.50.

По оценка на "Евростат" през 2012 г. населението на 27-те държави членки на ЕС е наброявало около 507 млн. души и е трето по големина в света след Китай и Индия. Населението на съюза представлява 7.3% от световното население, като въпреки това е разположено върху едва 3% от световната суша. ЕС е един от най-гъсто населените райони в света със своите 116 души на кв. км.