Дата: 12.06.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3258

Председателят на Народното събрание Михаил Миков се срещна с национално представителните работодателски организации. Основна тема на разговора, в който участва и министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов,  беше необходимостта от промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Всички работодателски организации се обединиха около тезата, че законът, който задължава членовете на управителните органи на национално представителните работодателски и синдикални организации да декларират имуществото си, е популистки. „След промяната му в полза на конституционните права на засегнатите от разписаните норми, Българската стопанска камара ще възстанови участието си в тристранния диалог“, каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев след срещата.

Според Данев, законът засяга много лица, които се занимават с бизнес, но не разпределят публични средства. Ние, като работодатели, информирахме нашите международни партньори, включително и Международната организация по труда, за ситуацията в България. Оттам декларираха подкрепата си за отпадането на спорните текстове с мотива, че подобна практика не съществува никъде, където има тристранен диалог, допълни изпълнителният председател на БСК.

Според предвидените в закона записи, членовете на управителните съвети на енергийните дружества също трябва да декларират доходите и имуществото си, което задължи мениджърите на стотици соларни компании в цялата страна да подават декларации. „Против всякакви принципи, обаче, и видимо противоконституционно, ДКЕВР разпореди със свое тълкуване режимът на деклариране да се приложи само от дружества, които произвеждат над 5 мегавата електроенергия“, коментира още Божидар Данев.

В изявление след срещата председателят на парламента отбеляза, че направените изменения  в края на 41-то Народно събрание  в условията на силен предизборен популизъм са довели до напускане от страна на работодателите на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите му това е било не акт на бойкот, а по-скоро сигнал за неразумни законодателни решения. Според Михаил Миков необходими са промени в закона и то не само по отношение на работодателските организации, но и за други категории лица.

Председателят на парламента съобщи, че още следващата седмица ще има консултации с парламентарните групи, за да бъде приведен законът в рамките на разумното. Михаил Миков ще проведе и среща с председателя на Сметната палата, на която ще бъде обсъдено задължението за деклариране на имуществото на кандидатите за народни представители. По думите му трябва да се види как е приложен законът, до какво е довело увеличаването на кръга от задължени лица, което в един момент размива и не държи сметка кой е в изпълнителната власт, кой може да извършва разпоредителни действия, кой попада в обхвата на закона.

Председателят на Народното събрание изрази надежда в кратки срокове промените да бъдат подготвени и приети от парламента, като това ще бъде законодателна инициатива на народни представители, за да се избегне по-сложната процедура, когато вносител е Министерският съвет.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев благодари за срещата, чиято цел е била да се възстанови диалога в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той подчерта, че работодателските организации не са саботирали работата на съвета и на експертно ниво са участвали в консултации.