Дата: 14.06.2013

Източник: в. Сега

Прочетено: 3157

България се нареди на второ място по безработица в селските региони сред страните в Европейския съюз. 125 000 българи, или над 16% от живеещите в селата, са без препитание. Пред нас е само Испания, където безработните в селата са 17%. Такива са данните на Евростат за 2011 г. Над 10 на сто е безработицата в селските райони още в Естония, Ирландия, Гърция, Латвия, Литва, Словакия и Унгария.

Националният статистически институт измери безработица от 19.2% в селата за първите три месеца на тази година, а в градовете - 12.4%. Разликата спрямо 2011 г. се е стопила, но все още остава значителна. В България безработните на село са много повече от тези в градовете - разликата между селската и градската безработица през 2011 г. е била двойна, отколкото е сега - 12.8%, което ни отрежда директно първото място в ЕС. След нас през 2011 г. са Словакия с 10.9%, Финландия (8.4%), Естония (7.3%), Литва (7.1%). В Румъния селската безработица води на градската с 6.6%. 

Според данните на Националния статистически институт към края на 2012 г. в градовете живеят 73% от българите, или 5.3 млн. души, а в селата - 1.9 млн. души (27%). В края на м.г. за първи път в демографската история на България живеещите на село са под 2 млн. души. 

Евростат отчита, че у нас населението в селските райони е намаляло с 10 на сто. 82 250 българи са сменили адреса си в рамките на страната през 2012 г. Близо половината от тях са се преместили в друг град. Едва 9.4 на сто са се преселили от едно в друго село. 23% са се преселили от село в град.