Дата: 03.07.2013

Източник: Econ.bg

Прочетено: 2008

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Законопроектите са два и ще бъдат обединени на второ четене.

С първия законопроект се цели да се стимулират работодателите да наемат млади хора на работа, които влизат за първи път на трудовия пазар. Предлага се държавата да стимулира работодателите чрез заплащане за определен период от време - от 6 до 18 месеца на част от осигурителните вноски за сметка на работодателя. В замяна той ще бъде длъжен да продължи трудовия договор на работника за още една година.

Предлага се средствата, които следва да бъдат предоставени на работодателя, да бъдат в размер на 30 на сто от дължимите осигуровки за сметка на работодателя за първите 6 месеца; 50 на сто за следващите 6 месеца и 75% за последните 6 месеца. 

Предвижда се законопроектът да влезе в сила от 1 октомври 2013 г.

Вторият законопроект предвижда да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят. 

Корнелия Нинова от "Коалиция за България" обясни, че предлаганите мерки могат да обхванат 71 хиляди младежи до 29 годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда.  Парите за тези насърчителни мерки са осигурени в настоящия бюджет, без той да бъде актуализиран, отбеляза тя, цитирана от БТА.

26,2% е нивото на младежката безработица в страната ни. През май 2013 г. без работа са били 62 хиляди българи на възраст под 25 години, според данните на Евростат. Очаква се България да получи около 100 млн. евро за борба с младежката безработица пред следващите години.