Дата: 14.08.2013

Източник: Агенция "КРОСС"

Прочетено: 3387

Съгласно българското законодателство би трябвало бюджетът да се разглежда на тристранен съвет и утре предстои да бъде дискутирано дали е необходима актуализация на бюджета или не е необходима. Дискусиите са обществено признание на подобни решения, но сега може би становището на тристранката ще бъде взето под внимание и най-малкото ще бъде цитирано при дебатите в НС. Това каза изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев по повод първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след прекъсването на неговата работа от пролетта на тази година, което е насрочено за утре, 15 август. Данев припомни, че през пролетта 2013 г. национално представителните работодателски организации напуснаха съвета в знак на протест срещу промените в Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор и заяви, че сега НСТС подновява своята работа след приетите миналия месец поправки в спорния закон.

Според Божидар Данев в исканата актуализация на бюджета на държавата няма нищо драматично, нито пък във ветото на президента. Той заяви, че това е нормална процедура и припомни, че бюджети са актуализирани и преди това - 1995-а, 1996-а и 2010 година.

Според председателя на БСК общественото обсъждане на бюджета е необходимо, за да има прозрачност къде се разходват парите, дали ефективно се разходват парите, които са публични средства.

В дневния ред на заседанието е обсъждането на  Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2013 г. и актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г., както и наредбата за условията, по които страните следва да постигат съгласие при командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в друга страна-членка на ЕС.

На тристранния съвет БСК ще бъде представена от заместник-председателя Димитър Бранков.