Дата: 15.08.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3380

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС)) подкрепи актуализацията на Бюджет 2013, съобщи председателят му вицепремиерът Зинаида Златанова,

В срещата от страна на Българската стопанска камара участваха заместник-председателят Димитър Бранков и експерта по бюджет, данъци и такси в камарата Йорданка Велинова.

В свое становище от края на 2012 г. БСК разкритикува нереалистичната макроикономическа рамка, ръста на бюджетните приходи и БВП и основни политики, които правят неизбежна бъдещата актуализация на бюджета.

Димитър Бранков подкрепи приемането на допълнителен таван за бюджетен дефицит срещу предприемането на конкретни реформи в основните сектори. По този начин се осигурява фискално пространство за покриване на допълнителни разходи за разплащане с бизнеса, за социално подпомагане и в пенсионната система, коментира още заместник-председателят на БСК. Експертите на камарата смятат, че е необходимо да се преразгледа изпълнението на т.н. антикризисни мерки, приети от правителството през 2010 година. „В онзи период правителството реализира основно мерки със социален характер, вместо мерки в подкрепа на фиска и икономиката, предложени от бизнеса.“, припомни заместник-председателят на БСК Димитър Бранков.

В свои официални позиции БСК се обяви и за обсъждане в ресорната комисия на НСТС на проектите на програмни бюджети на т.н. първостепенни разпоредители с бюджетни кредити с оглед поставяне на реалистични бюджетни цели и по-висока ефективност на разходите и предоставяните публични услуги. Следва да се ускори подготовката и дебата по проект на бюджет за 2014 г., коментира Димитър Бранков. Допълнително следва да се осигури доходност за т.н. „Сребрен фонд“ чрез подписване на споразумение между МФ и БНБ за пласиране на ресурсите на фонда на международните капиталови пазари. Понастоящем доходът от тези операции постъпва пряко в държавния бюджет чрез преразпределяне на печалбата на БНБ, анализира заместник-председателят на БСК.

Днешното заседание е първо за Националния съвет за тристранно сътрудничество след прекъсването на работата му в началото на годината, когато в сила влязоха промени в законодателството, което задължи членовете на управителните органи на работодателските организации да декларират доходите и имуществото си. След промяна на правилата и отпадането на това противоконституционно изискване, работодателите, включително и БСК, се включиха в работата на НСТС.