Дата: 03.09.2013

Източник: ТВ7

Прочетено: 2946

вж. ВИДЕО

Бизнесът приветства идеята половината от деня учениците от горните класове да учат, а в другата половина - да работят. Целта е завършващите да ходят на стаж в предприятията, за да се квалифицират отрано

От Българската стопанска камара са категорични, че повечето ученици излизат само с диплома и без практически умения. Затова приветстват идеята от рано децата да трупат опит с работа. Според бизнеса, трябва да се помисли и как работодателите да бъдат стимулирани, за да помагат за квалификацията на младите.

Сега голяма част от учениците не се приемат за престижни специалности, свързани с промишлената индустрия. Така, с платен стаж, може да се ориентират по-добре, убедени са от бизнеса.

Директорът на Професионалната гимназия по железопътен транспорт в София - Йорданка Станчева, е убедена, че идеята е полезна за учениците. Те вече са участвали в програма на Образователното министерство за платен стаж и са се справили добре.

Тя е категорична, че колкото и символично да е заплащането, то стимулира децата. Още повече, че големите ученици много често работят, поясни директорката, но за съжаление без договор и не по специалността си. Много бивши възпитаници на училището вече са се реализирали в чужбина, при това добре платени.

През септември ще бъде подписано споразумение между Образователното, Социалното и Икономическото министерство за въвеждането на система, според която младите трябва да получават занаят и да повишат квалификацията си още в средните училища