14.10.2013

вж. ВИДЕО

"Разминаването между образованието и потребностите на пазара на труда е един от основните проблеми за бизнеса". Това каза изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев по време на форум за професионалното образование и обучение, организиран от правителството. Няма работа за хората, но и няма хора за работата”, коментира Божидар Данев и допълни, че целта на професионалното образование е да гарантира знания, но и да даде умения на учениците. „Без развитие на компетенциите на учениците няма и качествено професионално обучение“, допълни Божидар Данев.

Министър-председателят Пламен Орешарски подчерта, че сериозен приоритет на обществото трябва да бъде създаването на активни политики за квалификация и преквалификация на напусналите образователната система. „Нашите ученици добре рецитират, но трудно анализират”, коментира премиерът Орешарски и допълни, че в последните десетилетия много техникуми са закрити заедно със съществуващите в близост предприятия. Премиерът отбеляза, че пред политиците е поставена важна задача да позиционира образованието като приоритет на обществото. Близо 100 милиона евро ще бъдат инвестирани в т. нар. „младежка гаранция”, като средствата ще бъдат насочени към квалификация, преквалификация и обучение на младите хора, които нямат работа, допълни Орешарски. Част от средствата ще бъдат насочени към осигуряването на заетост за четири месеца след завършване на образованието или отпадането от пазара на труда за млади хора, допълни премиерът.

Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова заяви, че приоритет на правителството е професионалното образование. Задача пред институциите е да актуализират учебното съдържание в съответствие на потребностите на бизнеса, да включат в диалога браншовите организации, както и да гарантират въвеждането на нови технологии в професионалното образование. Клисарова коментира, че тенденциите в професионалното образование са повече от тревожни – за последните 10 години близо 50 000 ученици по-малко са постъпили в професионалните гимназии в страната, а самите професионални училища са намалели с 60.

По-малко от 20 процента са завършилите професионално образование към 2001 година, показват данните на НСИ. В професионалните гимназии отиват ученици с по-нисък успех и слаба мотивация, допълни Клисарова. В същото време се наблюдава сериозен дисбаланс на интереса към образованието – масово са предпочитани „елитните” гимназии, а от професионалните училища учениците избират тези, в които се учи туризъм, икономика и информационни технологии. Анелия Клисарова допълни, че с промените в нормативната база ще се въведат няколко системи, които да подобрят професионалното образование и достъпа до обучение – Националната квалификационна рамка, Системата за валидиране на знанията и уменията, придобити в самостоятелното и неформалното учене и Системата за трансфер на кредити в професионалното образование. Идеята на образователното министерство е част от кредитите, придобити в професионалното училище, да се признават от университетите.

По отношение на кадрите в професионалното образование е налице застаряване на учителския състав. За последните 10 години преподавателите до 34 години са намалели с 2860, а младите учители са едва 10 процента от всички преподаватели. Учителите над 60 годишна възраст са се увеличили с 1625, допълни образователният министър. За привличането на млади учители в професионалните гимназии държавата може да предложи повече социални мерки, сред които осигуряването на жилище, подкрепата за вземане на наем за жилище, допълнително обучение и др., коментира Анелия Клисарова.

 

 

Дата: 14.10.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 5895