Дата: 14.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3317

Съвременните изисквания на икономиката поставят предизвикателства пред образованието и обучението на специалистите чрез въвеждането на компетентностния модел в управлението на човешките ресурси. Това коментира Даниела Симидчиева, директор на Центъра за професионално образование и обучение, по време на международната конференция  "Необходими умения за зелена икономика", която се проведе на 10 и 11 октомври 2013 година в Брюксел. Инициативата е част от интегрираната програма на  Европейския съюз за социален диалог 2013-2014 г.

В рамките на конференцията беше представена информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg.

Системата дава възможности за обучение, което предоставя на младите хора, търсещи работа, уменията и квалификациите, от които се нуждае пазарът на труда, включително  умения, присъщи на „зелената" икономика, които са все по-необходими. Системата има  за цел да предостави професионални умения, които могат да доведат до устойчива заетост, допълни Даниела Симидчиева.

В рамките на срещата бяха представени практики в областта на  планирането на необходимите умения и квалификации на работната сила, начините за признаване и валидиране на компетенции и квалификации и др. Системата  MyCompetence бе приета като един от добрите примери на европейско ниво. Пред екипа на проекта предстои разработването на компетентностна национална рамка, свързана с "зелената" икономика. В нея ще бъде разписан набор от компетенции, които са универсални и приложими за различни сектори и професии.