Дата: 13.10.2013

Източник: ТВ7/БСК

Прочетено: 3612

вж. ВИДЕО

80% от висшите училища в страната произвеждат кадри, за които няма търсене на пазара на труда, показват данни на Българската стопанска камара (БСК). В същото време 64% от работодателите търсят инженери, а университетите подготвят едва 20% от специалистите, необходими на бизнеса.

Като студент по финансов мениджмънт, Андрей Стоянов иска да се занимава с управление на финанси в голяма компания. За да покрие изискванията за подобна длъжност обаче първо трябва здраво да поработи. Андрей разбра това, като провери какви изисквания имат фирмите за тази работа в системата за оценка на компетенциите, разработена от БСК. В нея са описани 400 длъжности според изискванията на компаниите в 20 сектора.

По-голямата цел на проекта е да покаже на висшите от какви кадри ще има нужда икономиката в следващите години. В сегашната ситуация едва един от петима завършили университет намира работа, най-често - различна от това, което е учил. Затова програмата цели да покаже на студентите какво ще се изисква от тях на практика, а на фирмите – как да обучават кадрите си.

Всеки може да тества уменията си за дадена позиция безплатно.