11.11.2013

Държавните пари за субсидирана заетост да отиват в бизнеса, а не в общините, предлага БСК

За 24 години България създаде нов феномен – потомствени безработни. Това са 40 000 млади хора между 15 и 29 години, на които и родителите са безработни. Младежи, които никога не са имали първо работно място, които имат ниско образование и никаква квалификация. Младежи, за които пазарът на труда е затворен завинаги. Това коментира изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев по време на дискусия за младежката безработица, организирана от Информационното бюро на Европейския парламент.

Според данните на БСК всеки четвърти безработен младеж е с висше образование. 30 процента от безработните млади хора никога не са започвали работа, почти толкова са младежите, които нито учат, нито работят. Тревожна е и тенденцията за „оголването“ на цели професионални направления в икономиката. Средноквалифицираните кадри са на изчерпване и това води до феномена на места за хора със средно-техническо образование да работят инженери. По тази причина близо 30 на сто от всички работещи в България са свръхквалифицирани за длъжността, която заемат. Все повече са и фирмите, които сами обучават специалистите си, а не разчитат на бюрата по труда или квалификационните програми. Липсват ИТ кадри, заварчици, монтьори, асансьорни техници, трактористи.

Според Божидар Данев едно от решенията за справяне с младежката безработица е всички средства, включително и тези за субсидирана от държавата заетост, да се насочват към фирмите, а не към общините, каквато е практиката в момента. „Общините не могат да дадат качествена работа, която развива потенциала на хората, не може да създаде технологична и организационна дисциплина, а често не осигурява и качествени работни места.“, коментира изпълнителният председател на БСК.. Той допълни, че е необходимо още да се направи цялостна реформа в образованието, която да доближи кадрите и техните компетенции до реалните изисквания на работодателите. Божидар Данев представи на всички участници Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, като подчерта, че на нея всеки може да провери знанията, уменията и компетенциите си и съответствието им с професионалните стандарти, разбработени от бизнеса.

Като средносрочна мярка за решаване на проблема с младежката безработица Божидар Данев посочи насочването на усилия за осигуряването на работа за нискоквалифицираните. Не на последно място Данев отбеляза, че основните проблеми пред обществото, включително и при реализацията на хората на пазара на труда, са свързани с това, че мнозина заемат неподходящи за тях позиции и не притежават знания за това. „Караме да чистят и метат улиците хора, които не знаят какво е чистота. Караме да ни управляват хора, които не знаят какво е управление.“, обобщи Данев.

Дата: 11.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 4796