Дата: 11.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3301

От 11 ноември 2013 година започват обученията за начални консултанти по валидиране на знанията, придобити по неформален път. В обученията ще се включат учители от професионалните гимназии, в които ще се извършва признаването на знанията, придобити по неформален път или чрез самостоятелно учене.

Системата за признаване на знанията ще позволява на всеки, който има натрупани професионални знания в рамките на професията си или научени в живота, да може да получи държавно признат документ за тях, без да плаща допълнително за обучение и квалификация.

Българската стопанска камара е партньор на проекта и има възможност да включи свои представители в обученията. Всички обучения са петдневни. Те започват всеки понеделник от 12.30 часа и приключват в петък.

В седмицата 11 – 15 ноември 2013 година обучение за начални консултанти, както и за представяне на Системата за валидиране на знания, придобити по неформален път или чрез самостоятелно учене, ще се проведе в Смолян, Пазарджик и Стара Загора.

В периода 18 – 22 ноември 2013 година обучения ще се провеждат във Варна, Добрич, Шумен и Силистра.

В периода 25 – 29 ноември 2013 година обучения ще се провеждат в София, Кърджали, Пловдив, Хасково и Търговище.

В първата седмица на декември обучения ще се провеждат в София, Русе, Велико Търново, Габрово и Ловеч.

В периода 9 – 12 декември 2013 година обучения ще се провеждат в Плевен, Враца, Монтана, Видин.

Пълният график на обученията е публикуван тук: ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА

Организаторите от Министерството на образованието и науката заплащат командировъчни разходи за лицата, които участват в обучение в градовете, които не са по месторабота.

Повече за системата за валидиране можете да видите тук: www.validirane.mon.bg