Дата: 02.12.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2756

Значителен брой от стажантите смятат, че съдържанието на обучението по време на техния стаж е недостатъчно добро, показва проучване на Евробарометър за качеството на стажовете в ЕС, публикувано на 26 ноември 2013 г.

Други изводи от проучването на Евробарометър са, че:

  • Стажовете са широко разпространени: около половината анакетирани (46%) са участвали поне веднъж в стажантска програма;
  • Всеки шести стажант (59%) не е получавал никаква финансова компенсация по време на последния си стаж. Сред тези, които са получавали заплащане, по-малко от половината считат, че заплащането е било достатъчно за покриване на основните им разходи за живот.
  • Всеки четвърти стажант не е имал писмен договор за стажа;
  • Една-трета от анкетираните определят условията на труд, при които са провеждали стажа си, като незадоволителни, а 25% твърдят, че техните условия на труд са били различни ото тези на редовните служители;
  • 20% смятат, че по време на стажа не са научили нищо полезно за професионалното им развитие;
  • Само 10% от стажовете са проведени в чужбина.

 

Проучването е проведено през м. Май 2013 г., като в него са включени около 13 000 души от всички страни-членки и от Хърватия.

Очаква се през декември 2013 г. Европейската комисия да представи предложение за Рамка за качеството на стажовете в ЕС, което ще подпомогне изпълението на препоръката на Съвета на Европа за създаване на гаранция за младежта. Гаранция за младежта е една от най-важните и спешни структурни реформи, които държавите-членки трябва да въведат за справяне с младежката безработица и да подобрят прехода от образование към заетост.

Цялото изследване можете да видите ТУК