Дата: 03.12.2013

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 2922

Реиндустристриализацията в ЕС е изключително важна, защото позициите на Европа в световната икономика отслабват, а това от своя страна се отразява на заетостта и на самочувствието на европейците. ЕС трябва да се фокусира върху намаляването на административната тежест за бизнеса, създаването на условия за производство, развиването на полезна за бизнеса данъчна система. Това заяви по време на срещата си с Управителния съвет на БСК председателят на Европейския икономически и социален съвет Анри Малос.

В срещата участваха и ръководители на браншови камари, членове на БСК.

ЕС трябва да помага повишаването на конкурентоспособността на бизнеса, а не да създава пречки, допълни Малос.

По силата на договора за присъединяване страната ни има задължения да увеличава цените на някои акцизни стоки, сред които и на енергията. Това задължение не е логично, защото покачва и без това високите цени, коментира от своя страна председателят на УС Сашо Дончев.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев подчерта, че ЕС няма единна, обща политика, в различни области, което създава пречки пред икономиката и на практика затруднява конкурентоспособността на националните икономики. „На практика  липсва политическа воля в управлението на ЕС в някои ключови и области и това не помага на европейците.“, коментира изпълнителния председател на БСК. В отговор на това Анри Малос коментира, че подкрепя единната политика, включително и в областта на енергетиката и енергийния пазар. Малос допълни, че застава зад това европейските средства да се насочват към специални проекти на общността, а не да се инвестират в политики „на парче“.  „Ние сме за това ЕС да прави конкретни неща и това ще го кажем на политиците на ЕС, особено предвид наближаващите избори за европейски парламент“, коментира Малос.

В рамките на дискусията Величко Александров, член на УС на БСК, подчерта, че е необходимо да се постави сериозно въпроса за политика за региона на Дунав. Според Александров, регионите около реката са изостанали, а гражданите, които населяват териториите, са сред най-бедните. За пример, Александров посочи, че близо 12 милиарда евро са нужни на България и Румъния, за да наваксат развитието на дунавските региони спрямо западните държави, през които минава реката. Това е непосилна за двете държави сума, а в същото време ЕС е прехвърлил отговорността за развитието на този регион изцяло на общините, които нямат нито ресурси, нито разбиране за решаването на задълбочаващите се икономически и социални проблеми, допълни Александров. Анри Малос сподели, че това е сериозен проблем, който се нуждае от адекватни решения на ЕС, които да не останат само на хартия.

България има сериозен проблем с квалифицираните си кадри, за които вратите на ЕС се отварят още повече след 1 януари 2014 година, каза по време на дискусията Кирил Желязков от Браншовата камара по електронна промишленост и информатика. Анри Мало допълни, че страната ни трябва да предприеме действия за задържане на своите кадри. Като пример Малос посочи Белгия, която инвестира средства в разкриването на възможности за работа по значими проекти от високоспециализирани експерти. В следващите пет години се очаква ИТ индустрията да създаде над 600 000 работни места, каза още Малос.

В края на срещата Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, връчи на Анри Малос сребърен почетен знак и грамота за приноса му към социалния диалог, както в България, така и на европейско ниво.