18.12.2013

Правителството измени решение от 2010 г. за определяне на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна реформа (Сребърен фонд). Изменението се налага от ротационния принцип, възприет за излъчване на представител на национално представителните организации на работодателите за член на Управителния съвет. За 2014 г. излъченият нов представител е председателят на УС на АИКБ Васил Велев, който заменя Григор Димитров.

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от 9-членен Управителен съвет, чиито председател и заместник-председател по право са министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика.

Дата: 18.12.2013

Източник: Министерски съвет

Прочетено: 2475