Дата: 20.01.2014

Източник: БСК

Прочетено: 1853

На 17 януари 2014 г. се проведе годишно Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение „Врати, прозорци и фасади“, член на БСК.

В отчета на Управителния съвет на браншовата организация бяха отбелязани основните задачи, по които са търсени решения през изминалия период. В дискусиите особено внимание бе отделено на необходимостта от по-конкретни стъпки за подобряване на бизнес средата в помощ на малките и средните предприятия в България.

В приетите насоки за работа през следващия период се акцентира на два основни проблема – необходимостта от по-решително повишаване на конкурентоспособността на фирмите  от специализираното строителство, както и важността на човешкия потенциал. В това направление ще продължи ангажираността на браншовата организация в проекта на БСК за оценка на компетенциите на работната сила, като ще се търсят конкретни практически решения за предприятията, членуващи в сдружението.

За председател на Управителния съвет бе преизбран Димитър Иванов – изпълнителен директор на „Чех пласт“ ООД – Враца.

Във връзка с 10-годишния юбилей на браншовата организация приветствен адрес от името на ръководството на БСК бе връчен от главния секретар на камарата Петър Денев.